top of page

Type S355-S356-S359

posługiwać się

Poziomo montowane alarmy poziomu TYP S355-S3596-S359 są przeznaczone do wykrywania wahań poziomu w zbiornikach lub zbiornikach zawierających płyny. Styki alarmowe przełączają obwody elektryczne lub pneumatyczne w celu uruchomienia przekaźników, pomp, zaworów itp. Lub lampek kontrolnych, alarmów dźwiękowych itp.
Mogą być stosowane do zwykłych, korozyjnych lub niebezpiecznych cieczy w szczególnie trudnych warunkach pracy większości procesów przemysłowych.

EN

FR

bottom of page