top of page

Type 1020

ZASADA


Pływak o zmiennej sekcji z magnetycznym przedłużeniem porusza się pionowo wewnątrz skalibrowanego gniazda. Przemieszczenie jest proporcjonalne do przepływu. Magnetyczne przedłużenie pływaka działa na magnes połączony ze stycznikiem elektrycznym, który dostarcza sygnał alarmowy. Stycznik jest regulowany w funkcji danego przepływu zwanego przepływem wyzwalającym.


POSŁUGIWAĆ SIĘ


Regulator cyrkulacji typu 1020 jest urządzeniem przeznaczonym do sygnalizacji braku lub nadmiernego przepływu cieczy w rurze poziomej. Możliwych jest wiele zastosowań, z których najczęstsze to:
- wyzwalanie systemów alarmowych
-uruchomienie urządzeń zabezpieczających
- uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń pomocniczych

EN

FR

bottom of page