top of page

Type 1200

POSŁUGIWAĆ SIĘ


Przeznaczone są do rur o średnicy powyżej 50 mm.


ZASADA


Przegubowa paleta umieszczona prostopadle do kierunku ruchu płynu uruchamia pręt wyposażony w
górną część nadajnika magnetycznego. Działa zdalnie na magnes połączony ze stycznikiem
co daje sygnał alarmowy.

OPIS


Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach:
- TYP 1200: dostarczany z gwintowaną tuleją cylindryczną do przyspawania do rury. Po spawaniu,
urządzenie mocowane jest do tulei za pomocą pierścienia dociskowego i przeciwnakrętki (uszczelnienie wg
O-ring). Na zamówienie montaż można przeprowadzić za pomocą kołnierza (typ 1200B).
- TYP 1220: Dostarczany zmontowany na tulei przyłączeniowej (część orurowania), dostarczany z kołnierzami
stale węglowe, obracające się na kołnierzu ze stali nierdzewnej

EN

FR

bottom of page